HABERLER

DOKÜMANLAR

İklimlendirme Sanayii Sektörü örgütlenmesini oluşturan dernek, vakıf ve bunun gibi organizasyonlara ait katalog ve yayınlara, sunumlara, Fuar, ticaret heyeti, toplantı, organizasyonlara ait görsel materyallere, kurumsal logo, afiş veya tanıtım materyali tasarımlarına erişilebilen bir Sanal Kütüphane.

İklimlendirme Mühendisliğinde Uzman Mühendislik Uygulaması

İklimlendirme mühendisliğinde profesyonel-uzman şantiye mühendislik uygulaması

İSİB Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştay Raporu

Yurtdışı pazarlara girilmesi ve pazar payının arttırılması çok kapsamlı ve riskli bir süreçtir. Öncelikle ilgili pazarların tanınması ve ürünlerin bu pazarların koşullarına uyarlanması gerekmektedir.

SEKTÖREL DERNEKLER

QUALITY ENGINEERED
AIR-CONDITIONING SYSTEMS